Apie musVeiklos sritysSpecialistaiKontaktaiNaujienos ir įvykiai
DIRBAME, KAD TAPTUMĖTE PAVYZDŽIU

2013 m. sausis
2014 m. rugsėjis

2013 m. birželis

Įgyvendindama su Ugdymo plėtotės centru pasirašytą paslaugų sutartį, EVSC ekspertų grupė rengs pedagogų ir mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimą reglamentuojančių dokumentų projektus. Įgyvendinant šią užduotį iki 2014 m. liepos mėn. bus parengti:

  1. Pedagogo karjeros aprašo projektas;
  2. Pedagogo profesijos kompetencijų aprašo projektas;
  3. Profesinio tobulinimosi konsultanto veiklos aprašo projektas;
  4. Pedagogo kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimo metodikos projektas;
  5. Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos projektas;
  6. Pedagogo kvalifikacijos tobulinimo metinio pokalbio vykdymo metodinių rekomendacijų projektas;
  7. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo veiklos apskaitos rekomendacijų projektas;
  8. Neformaliojo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo ir pripažinimo rekomendacijų projektas.

Įgyvendinant sutartį taip pat bus suorganizuotos 25 vienos dienos 6 val. trukmės viešosios konsultacijos, skirtos dokumentų projektų pristatymui ir viešam svarstymui. Viešosios konsultacijos bus organizuojamos (preliminariai): 5 (penkios) - Vilniuje, 4 (keturios) - Kaune, 4 (keturios) - Marijampolėje, 4 (keturios) - Klaipėdoje, 4 (keturios) - Šiauliuose, 4 (keturios) - Panevėžyje. Kiekvienoje viešojoje konsultacijoje dalyvaus pedagogai, mokyklų vadovai, įvairių švietimo asociacijų darbuotojai, švietimo politikai, švietimos pagalbos specialistai ir kt.

Apie mus
|
Veiklos sritys
|
Specialistai
|
Kontaktai
|
Naujienos ir įvykiai